ZHWANDOoN TV

Zhwandoon is an Afghan Tv channel broadcasting it live stream directly from Afghanistan. This channel has got some good live tv programs broadcasting. This is one of channels appreciated bu pashtons.

Category:

Afghan TV
 • Haji Mashal

  Grano watan walo akhtar mu mobaraksha der de khwashaney aw taajob zayda che po dase halkshe che zemong watanwal makhsusan pashtane che de shahid shewi azizano che po berahma dawel de talebano aw ya gharbiyano lekhwa shahidan shewidi de matam aw wir po taghar po zhala stergo nast di aw mojahed Mulla Mohammad Omar de akhtar mobaraki pokhoshaley aw khwashi sara pashtanota mobaraki wayi mojahed saheb taso na da che khwashi balke ta so pashtani de Haqtallah de dresto neyamatuno sekha mahrumkeledi de taso po fikir pashtani le hare khwa bayad wuwazheleshi be patashi bekorashi be sewadashi be izatashi be watanashi aw po paykshe de de zmeka le mekha bayad che wrekshi? zeka che da jang na de alqayde aw terorezim aw ya kum bel qawm aw na jahad le kaferano sara da jang aw jahad de pashtano sarada zeka che taso wajney de hokumat aw gharbiyano po talaw aw gharbiyan de alqayde aw taleb po name aw gharbiyan po daga wayi che de har pashtun po korkshe yaw ya sotaleb shta . aw monzh de de mobaraka akhtar po waraz kshe de Haqtallah Jalashanahu darbar ta duawe kawu che KHday Tallah de dagha tiyari shpa de po pashtani sahar kli aw de pashtani pat aw izati de biya wornasib kli aw da lut sheway wransheway be izata sheway istemar sheway Afghanistan de de khpel le rahem sara azad abad aram aw wadan sarlewalay
  kli insha Allah.

 • zalmay

  in start sound was ok, but after few minutes there s no sound!
  salam from finland

 • Saifudin Tokhy

  salm ,par net da zhwandoon awaz nasata ,wali

 • mohammd khan

  mohammdkhan tahnai